HOTEL MID IN AKABANE EKIMAE Availability

Sep,2019    Oct,2019    Nov,2019    Dec,2019    Jan,2020    Feb,2020   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 9/22
Sun
23
Mon
24
Tue
25
Wed
26
Thu
27
Fri
28
Sat
29
Sun
30
Mon
10/1
Tue
2
Wed
3
Thu
4
Fri
5
Sat
6
Sun
7
Mon
8
Tue
9
Wed
10
Thu
11
Fri
12
Sat
13
Sun
14
Mon
15
Tue
16
Wed
17
Thu
18
Fri
19
Sat
20
Sun
21
Mon
Single(Non-smoking) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single(Smoking) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Deluxe Single(Non-smoking) Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Single(Smoking) Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Double room(1 big bed room)Non-smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Double room(1 big bed room)Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa