HOTEL SUNROUTE Stellar UENO Availability

Jan,2019    Feb,2019    Mar,2019    Apr,2019    May,2019    Jun,2019    Jul,2019    Aug,2019    Sep,2019    Oct,2019    Nov,2019    Dec,2019   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 8/1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Thu
23
Fri
24
Sat
25
Sun
26
Mon
27
Tue
28
Wed
29
Thu
30
Fri
31
Sat
Single Room /smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single Room /Non-smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Deluxe Single room/smoking A A Na A A A A A A Na Na A A A A A Na A A A A A A Na A A A A A A Na
Deluxe Single room /Non-smoking A A Na A A A A A A Na Na A A A A A Na A A A A A A Na A A A A A A Na
Standard Queen Room/smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Standard Queen Room/Non-smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Na Na Fa Fa
Economy Twin Room/smoking A A A A A A A A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Economy Twin Room/Non-smoking Na Fa A A A A A A Fa Fa A A Na A A A A Na Na Na A A A A A A A A A A A
Coner Twin Room/smoking Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Coner Twin Room/Non-smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Semi-double room/smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Semi-double room/Non-smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Small Twin Room/smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Small Twin Room /Non-smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa