Kashiwa Plaza Hotel Availability

Jan,2021    Feb,2021    Mar,2021    Apr,2021    May,2021    Jun,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 1/19
Tue
20
Wed
21
Thu
22
Fri
23
Sat
24
Sun
25
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Thu
29
Fri
30
Sat
31
Sun
2/1
Mon
2
Tue
3
Wed
4
Thu
5
Fri
6
Sat
7
Sun
8
Mon
9
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
14
Sun
15
Mon
16
Tue
17
Wed
18
Thu
Single A Smoking Fa A A Fa Fa A A Fa Fa Fa Fa Fa A A A A Fa A Fa A A A A A A A A A A A A
Single B Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single C Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single D Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Double Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Double Non Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Twin Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin Non Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa