Kashiwa Plaza Hotel Availability

Jan,2021    Feb,2021    Mar,2021    Apr,2021    May,2021    Jun,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 2/1
Mon
2
Tue
3
Wed
4
Thu
5
Fri
6
Sat
7
Sun
8
Mon
9
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
14
Sun
15
Mon
16
Tue
17
Wed
18
Thu
19
Fri
20
Sat
21
Sun
22
Mon
23
Tue
24
Wed
25
Thu
26
Fri
27
Sat
28
Sun
Single A Smoking A A A Fa A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single B Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single C Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single D Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Double Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Double Non Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa A Fa Fa Fa Fa
Twin Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin Non Smoking Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa