Kashiwa Plaza Hotel Availability

Jan,2021    Feb,2021    Mar,2021    Apr,2021    May,2021    Jun,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 5/1
Sat
2
Sun
3
Mon
4
Tue
5
Wed
6
Thu
7
Fri
8
Sat
9
Sun
10
Mon
11
Tue
12
Wed
13
Thu
14
Fri
15
Sat
16
Sun
17
Mon
18
Tue
19
Wed
20
Thu
21
Fri
22
Sat
23
Sun
24
Mon
25
Tue
26
Wed
27
Thu
28
Fri
29
Sat
30
Sun
31
Mon
Single A Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single B Non Smoking A A A A A A A A A A A Na Na Na Na A A A A A A A A A A A A A A A A
Single C Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single D Non Smoking A A A A A A A A A A A Na Na Na Na A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Double Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Double Non Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Twin Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin Non Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa