Kashiwa Plaza Hotel Availability

Mar,2019    Apr,2019    May,2019    Jun,2019    Jul,2019    Aug,2019   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 8/1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Thu
23
Fri
24
Sat
25
Sun
26
Mon
27
Tue
28
Wed
29
Thu
30
Fri
31
Sat
Single A Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fa
Single B Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single C Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single D Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Double Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Double Non Smoking Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Twin Smoking Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin Non Smoking Fa Fa Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa