SUNROUTE HOTEL GARDEN PALACE Availability

Aug,2017    Sep,2017    Oct,2017    Nov,2017    Dec,2017    Jan,2018   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 8/21
Mon
22
Tue
23
Wed
24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
28
Mon
29
Tue
30
Wed
31
Thu
9/1
Fri
2
Sat
3
Sun
4
Mon
5
Tue
6
Wed
7
Thu
8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
Single Room 1 A A A Na Na Na Na Na A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single Room 1 / non-smoking Fa Fa Na Na A Fa Na Na Fa A Fa Fa A A A A Na Fa Na A A Fa A A Na A A A A A A
Twin room 1 A A A Fa A Na A Fa Fa A A A A A A A A A Fa Fa A A A A A Na A A A A A
Twin room 1 / non-smoking A A A Na Na Na Na Na A A A Na A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Suite 1 Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa
Suite 2 Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa