SUNROUTE HOTEL GARDEN PALACE Availability

Dec,2017    Jan,2018    Feb,2018    Mar,2018    Apr,2018    May,2018   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 12/13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Thu
22
Fri
23
Sat
24
Sun
25
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Thu
29
Fri
30
Sat
31
Sun
1/1
Mon
2
Tue
3
Wed
4
Thu
5
Fri
6
Sat
7
Sun
8
Mon
9
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
Single Room 1 Na Fa Na A A A A Na Na A A A A A A A A A A A A A A A A A A Na Fa Fa A
Single Room 1 / non-smoking Na A Na Na A Na A Na Na A A A A Na A A A A A A A A A A A A Na Na Na Na Na
Twin room 1 A A Na Na A A A Fa A A Fa Fa A A A A Fa A Na A A A A A A A A A Fa A A
Twin room 1 / non-smoking A A Na A A Na A A A A A A A A A A A A Fa A A A A A A A Na Na Na Na Na
Suite 1 Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Suite 2 Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa