Royal Hotel NASU Availability

Jan,2019    Feb,2019    Mar,2019    Apr,2019    May,2019    Jun,2019    Jul,2019    Aug,2019   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 1/24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
28
Mon
29
Tue
30
Wed
31
Thu
2/1
Fri
2
Sat
3
Sun
4
Mon
5
Tue
6
Wed
7
Thu
8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Thu
22
Fri
23
Sat
Twin Room (Non-smoking) A A A A A Na Na A A A A A A A A A Na 1 A Na Na A A A A A Na A A A A
Twin Room (Smoking) A A Fa A A Na Na A A A A A Fa A A A 1 Fa A Na Na A A A A A Na A A A A
Japanese-style Room (Non-smoking) A A Na A A Na Na A A Na A A A A A A Na Fa A Na Na A A Na A A Fa A A A A
和洋室【禁煙】 Fa Fa Na Fa 2 Na Na Fa Na 1 Fa Fa Fa 2 Fa 2 Na Na Fa Na Na Fa 2 Na Fa Fa Na Fa Fa Fa 1
和洋室【喫煙】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
ウェルカムベビーのお宿認定ルーム 和洋室【禁煙】 Fa 2 1 2 Fa Na Na 1 Fa Na 1 1 Fa Fa Fa 2 Na Na 1 Na Na Fa 1 Na 2 Fa Na Fa Fa 2 Na
【フォレストベビー】禁煙洋室 Fa Fa 1 2 Fa Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na 1 Fa Na Na 2 2 2 Fa Fa Na Fa Fa Fa 1
【サファリキッズ】禁煙洋室 Fa Fa 2 2 Fa Na Na Fa Fa Na Fa Fa 2 Fa Fa Fa Na 1 Fa Na Na Fa 1 2 Fa Fa Na Fa Fa Fa Na
【ファミリースイート】禁煙和洋室 Fa Fa 1 2 Fa Na Na 2 Fa 2 Fa 2 2 2 2 Fa Na Na 1 Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa 2