Hotel & Resorts KYOTO-MIYAZU Availability

Jan,2019    Feb,2019    Mar,2019    Apr,2019    May,2019    Jun,2019    Jul,2019    Aug,2019   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 1/19
Sat
20
Sun
21
Mon
22
Tue
23
Wed
24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
28
Mon
29
Tue
30
Wed
31
Thu
2/1
Fri
2
Sat
3
Sun
4
Mon
5
Tue
6
Wed
7
Thu
8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
Twin Room (Non-smoking) A A A A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Na Na Na Na A A A
Twin Room (Smoking) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Na Na Na Na A A A
備長炭いやしのルーム 洋室【禁煙】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
備長炭いやしのルーム 洋室【喫煙】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Japanese-style Room (Non-smoking) Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa A A A A A A A A A A A Na Na Na Na 1 Fa Fa
Japanese-style Room (Smoking) Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
ファミリールーム【禁煙】 Na Na Na 1 1 1 1 Na 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Na Na Na 1 Na Na Na Na Na 1 1
ファミリールーム【喫煙】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
ウェルカムベビーのお宿認定ルーム 洋室【禁煙】 Na 2 Na Na Na Na Na 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Na Na Na Na 1 2 2
スーペリアリゾート【禁煙】 Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa A Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa
ファーストシービュー【禁煙】 Na 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Na Na Na Na 2 2 2
ペアスイート【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Na Na Na Na 1 1 1
スイートルーム【禁煙】 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Na 2 2 Na Na Na Na Na 2 Na
ロイヤルスイート 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Na 1 1 Na Na Na Na 1 1 Na