Hakonenomori Okada Availability

Jun,2017    Jul,2017    Aug,2017   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 6/30
Fri
7/1
Sat
2
Sun
3
Mon
4
Tue
5
Wed
6
Thu
7
Fri
8
Sat
9
Sun
10
Mon
11
Tue
12
Wed
13
Thu
14
Fri
15
Sat
16
Sun
17
Mon
18
Tue
19
Wed
20
Thu
21
Fri
22
Sat
23
Sun
24
Mon
25
Tue
26
Wed
27
Thu
28
Fri
29
Sat
Twin Na Fa Na A Fa Fa A A Na Na A A Na Na A Na Na A A Fa A Fa Na A A A A A A Na
Japanese and Western style room Na Na Fa A A A A Fa Na Fa A A Na Na Na Na Na A Fa Fa A Na Na Fa A A A Na Na Na
Japanese style room (6 mats) Na Na Na A Na Na Na Na Na Na Fa A Na Na Na Na Na Na A Na A Na Na A A A Na A Fa Na
Japanese style room (16mats) A Na A A A Fa Fa A A Fa A A Na Na Fa Na Fa Na Fa A A Fa Na A A Na Fa Na Fa Na