Hakonenomori Okada Availability

Jun,2018    Jul,2018    Aug,2018   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 6/22
Fri
23
Sat
24
Sun
25
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Thu
29
Fri
30
Sat
7/1
Sun
2
Mon
3
Tue
4
Wed
5
Thu
6
Fri
7
Sat
8
Sun
9
Mon
10
Tue
11
Wed
12
Thu
13
Fri
14
Sat
15
Sun
16
Mon
17
Tue
18
Wed
19
Thu
20
Fri
21
Sat
Twin Na Na Na Fa A A Na Na Na A A A Fa A A Na A A A Na Na A Na Na A A A A Na Na
Japanese and Western style room Na Fa A A A A A Na Na Na A A A A Fa Na Na Fa A Na Na A Na Fa Na A Na A Na Fa
Japanese style room (6 mats) Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na A Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na A Na Na Fa Na Na Fa Na Na
Japanese style room (16mats) Fa Na Na A A A A Na Na A A A A Fa Fa Na Na Na A Na Na Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na