HOTEL MID IN AKABANE EKIMAE Availability

Sep,2020    Oct,2020    Nov,2020    Dec,2020    Jan,2021    Feb,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 9/19
Sat
20
Sun
21
Mon
22
Tue
23
Wed
24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
28
Mon
29
Tue
30
Wed
10/1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
Single(Non-smoking) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single(Smoking) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Deluxe Single(Non-smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Single(Smoking) Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Double room(1 big bed room)Non-smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Double room(1 big bed room)Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa