HOTEL KINKI Availability

May,2018    Jun,2018    Jul,2018    Aug,2018    Sep,2018    Oct,2018    Nov,2018    Dec,2018    Jan,2019    Feb,2019    Mar,2019    Apr,2019   

Ma : Rooms Available Fe : Few Rooms Available Fu : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 5/22
Tue
23
Wed
24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
28
Mon
29
Tue
30
Wed
31
Thu
6/1
Fri
2
Sat
3
Sun
4
Mon
5
Tue
6
Wed
7
Thu
8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Thu
JAPANESE SINGLE ROOM A / SMOKING Fe Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma Ma Fu Ma Ma Ma Ma Ma
WESTERN SINGLE ROOM / NON-SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Fe Ma Ma Ma Ma Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fe Fu Fu Ma Ma Ma Fe Fu Fe Fu Ma Ma Ma Ma Fe
WESTERN SEMI-DOUBLE ROOM / NON-SMOKING Fe Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fe Fu Fu Ma Ma Ma Fu Fe Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma
WESTERN SEMI-DOUBLE ROOM / SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu
WESTERN DOUBLE ROOM B / NON-SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fu Fe Fu Ma Ma Ma Fe Fu Fu Fu Fe Ma Ma Ma Fe
JAPANESE TWIN ROOM / SMOKING Fe Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fu Fu Ma Fu Fu Fe Fe Fe Fu Fe Fu Fu Fe Fe Fu Fu Fu Fe Fu Ma Ma Fe Fe Fe
WESTERN TWIN ROOM / NON-SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Ma Ma Fe Ma Fe Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fe Ma Fu Ma Ma Ma Fe Fu Ma Fu Ma Ma Ma Ma Fe
WESTERN KING SIZE DOUBLE ROOM / NON-SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Ma Ma Fe Ma Fe Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fe Ma Fu Ma Ma Ma Fe Fu Ma Fu Ma Ma Ma Ma Fe
WESTERN TWIN ROOM / SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu
JAPANESE TRIPLE ROOM / SMOKING Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fu Fe Fe Fu Fu Fe Fe Fe Fe Fu Fe Fu Fe Fe Fe Fe Fe
JAPANESE ROOM FOR 4 PEOPLE / SMOKING Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fe Fu Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fe Fu
JAPANESE ROOM FOR 5 PEOPLE / SMOKING Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fe Fe Fe Fe
WESTERN SPECIAL TWIN ROOM / NON-SMOKING Fu Fu Fu Fe Fu Fe Fe Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fe Fe
WESTERN DELUXE TWIN ROOM / SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu
WESTERN TRIPLE ROOM / NON-SMOKING Fu Fu Fu Fu Fu Fu Ma Fe Fu Fu Fu Fe Fe Ma Ma Ma Fu Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fu Ma Ma Ma Ma Fu