Hanafubuki Availability

Dec,2023    Jan,2024    Feb,2024    Mar,2024    Apr,2024    May,2024    Jun,2024    Jul,2024    Aug,2024    Sep,2024    Oct,2024    Nov,2024   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 12/8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Thu
22
Fri
23
Sat
24
Sun
25
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Thu
29
Fri
30
Sat
31
Sun
1/1
Mon
2
Tue
3
Wed
4
Thu
5
Fri
6
Sat
7
Sun
Japanese Suite - With Toilet & Bathroom Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Fa
Japanese Family Suite - With Toilet Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Na Fa Fa Na
Japanese Superior Type A - With Toilet A Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na A Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na Fa Na Fa
Japanese Superior Type B - With Toilet Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Fa Na Fa Fa Na Na
Japanese Standard Room Type A - With Toilet Fa Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa A Fa Fa A Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Fa
Japanese Standard Room Type B - With Toilet Fa Na Na Na Fa Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Fa
Western Style Twin Bedroom - With Toilet Fa Fa Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na