Hanafubuki Availability

Nov,2020    Dec,2020    Jan,2021    Feb,2021    Mar,2021    Apr,2021    May,2021    Jun,2021    Jul,2021    Aug,2021    Sep,2021    Oct,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 11/1
Sun
2
Mon
3
Tue
4
Wed
5
Thu
6
Fri
7
Sat
8
Sun
9
Mon
10
Tue
11
Wed
12
Thu
13
Fri
14
Sat
15
Sun
16
Mon
17
Tue
18
Wed
19
Thu
20
Fri
21
Sat
22
Sun
23
Mon
24
Tue
25
Wed
26
Thu
27
Fri
28
Sat
29
Sun
30
Mon
WESTERN TWIN BEDROOM Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa
SUPERIOR FOREST VIEW JAPANESE STYLE ROOM Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Na Na Na Na Fa Na Fa Na Na Na Fa
STANDARD FOREST VIEW JAPANESE STYLE ROOM Na Na Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa A Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Fa A
DELUXE FOREST VIEW JAPANESE STYLE ROOM Na Na Fa Na Fa Na Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Fa