Grandia Housen Availability

Feb,2019    Mar,2019    Apr,2019    May,2019    Jun,2019    Jul,2019   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 2/18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Thu
22
Fri
23
Sat
24
Sun
25
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Thu
3/1
Fri
2
Sat
3
Sun
4
Mon
5
Tue
6
Wed
7
Thu
8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
[Kotobuki-tei] Royal Suite - Japanese and Western Style Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Na Fa Fa Na Na Na
[Kotobuki-tei] Garden Suite - Japanese Style Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa
[Kotobuki-tei] Comfort Suite - Japanese and Western Style Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa A Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Fa
[Kotobuki-tei] Comfort Suite - Japanese Style Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Fa
[Yutorogi-tei] Deluxe Room - Japanese and Western Style Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Fa Fa Fa Na Fa
[Yutorogi-tei] Standard Room - Japanese Style Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Fa A Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Fa Na Fa
[Yutorogi-tei] Standard Room - Western Style Na Na Na Fa Fa Na Fa Na Na Fa Na Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa