HOTEL TATEYAMA Availability

Oct,2017    Nov,2017    Dec,2017    Jan,2018    Feb,2018    Mar,2018    Apr,2018    May,2018    Jun,2018    Jul,2018    Aug,2018    Sep,2018   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 10/26
Thu
27
Fri
28
Sat
29
Sun
30
Mon
31
Tue
11/1
Wed
2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6
Mon
7
Tue
8
Wed
9
Thu
10
Fri
11
Sat
12
Sun
13
Mon
14
Tue
15
Wed
16
Thu
17
Fri
18
Sat
19
Sun
20
Mon
21
Tue
22
Wed
23
Thu
24
Fri
25
Sat
Western style(A) Fa Fa Na A Fa A Na Na Na Fa Na A A Fa Fa A Fa A Fa A A A Fa Na A A A Fa Fa A Fa
Western type(B) A Na Na Fa Fa A A Na Na Fa Na A A A A Fa Fa A A A A A A Fa A A A A A A A
Western type(C) A Fa Na A Fa A Fa Na Na Na Na A A A Fa Fa Fa A Fa A A Fa A Fa A A A A A A Fa
Japanese style Fa Na Na Na A Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Suite Room (Western style) Fa Na Na Fa Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na
Suite Room (Japanese and Western style) Fa Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa