Unazuki Kokusai Hotel

  • Accommodation Packages
  • Guest Room Availability

Unazuki Kokusai Hotel Availability

Oct,2017    Nov,2017    Dec,2017    Jan,2018    Feb,2018    Mar,2018   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 10/19
Thu
20
Fri
21
Sat
22
Sun
23
Mon
24
Tue
25
Wed
26
Thu
27
Fri
28
Sat
29
Sun
30
Mon
31
Tue
11/1
Wed
2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6
Mon
7
Tue
8
Wed
9
Thu
10
Fri
11
Sat
12
Sun
13
Mon
14
Tue
15
Wed
16
Thu
17
Fri
18
Sat
Western style twin room Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na
Japanese Style Sweet Room Na Na Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na
Japanese style (8 tatami) Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Na
Japanese style (10 tatami room) Na Na Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na
Japanese style (12 tatami room) Na Na Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na
Japanese-style room with additional adjoining room Na Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na
日帰り控室(個室) Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
和室(10〜12.5畳)+広縁付(日帰り) Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na