Kashiwa Plaza Hotel Availability

Oct,2020    Nov,2020    Dec,2020    Jan,2021    Feb,2021    Mar,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 10/27
Tue
28
Wed
29
Thu
30
Fri
31
Sat
11/1
Sun
2
Mon
3
Tue
4
Wed
5
Thu
6
Fri
7
Sat
8
Sun
9
Mon
10
Tue
11
Wed
12
Thu
13
Fri
14
Sat
15
Sun
16
Mon
17
Tue
18
Wed
19
Thu
20
Fri
21
Sat
22
Sun
23
Mon
24
Tue
25
Wed
26
Thu
Single A Smoking A A A A A A Fa A A A A Fa A A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A
Single B Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single C Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Single D Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Smoking Na Na Fa Fa A Fa Fa A A A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ladies room Non Smoking A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fa A A A A A A
Double Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa
Double Non Smoking Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Twin Smoking Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin Non Smoking Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa