MEGUROHOLIC HOTEL Availability

May,2020    Jun,2020    Jul,2020    Aug,2020    Sep,2020    Oct,2020    Nov,2020    Dec,2020    Jan,2021    Feb,2021    Mar,2021    Apr,2021   

A : Rooms Available Fa : Few Rooms Available Na : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 5/31
Sun
6/1
Mon
2
Tue
3
Wed
4
Thu
5
Fri
6
Sat
7
Sun
8
Mon
9
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
14
Sun
15
Mon
16
Tue
17
Wed
18
Thu
19
Fri
20
Sat
21
Sun
22
Mon
23
Tue
24
Wed
25
Thu
26
Fri
27
Sat
28
Sun
29
Mon
Economy Double(Non-smoking) Fa Fa Fa Fa A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fa A A A A A
Economy Double(Smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Standard Double(Non-smoking) Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Standard Double(Smoking) Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Superior Double(Non-Smoking) Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Double(Non-smoking) A A Fa A A A Fa A A A A A A Fa A A A A A A A A A A A A A A A A
Deluxe Double(Smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin(Non-smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin(Smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Premier Double(Non-smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Premier Double(Smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Pent house(Non-smoking) Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa