HOTEL MID IN KAWASAKI-EKIMAE Availability

Sep,2020    Oct,2020    Nov,2020    Dec,2020    Jan,2021    Feb,2021   

O : Rooms Available Fa : Few Rooms Available X : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 9/19
Sat
20
Sun
21
Mon
22
Tue
23
Wed
24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
28
Mon
29
Tue
30
Wed
10/1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
Modern Double Fa Fa X Fa Fa Fa Fa Fa X X Fa X Fa X X Fa Fa Fa Fa Fa Fa X Fa Fa Fa Fa Fa X Fa X
Modern Double【Smoking】 Fa Fa X Fa Fa Fa Fa X X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa X
Deluxe Double X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Deluxe Double【Smoking】 O Fa Fa O O O Fa Fa Fa Fa Fa O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Standard Twin X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Twin X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Modern Triple X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Deluxe Triple X X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Moderate Suite X Fa X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
Executive Suite Fa X Fa Fa Fa Fa Fa X Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa