HOTEL KINPARO

예약

-Reservation-

호텔 킨파로 객실 상황

2023/6    2023/7    2023/8    2023/9    2023/10    2023/11   

A: 예약이 가능합니다  Fa : 객실 수가 얼마 남지 않았습니다  Na : 만실입니다

  Wait a moment, please.   

객실 타입 6/9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7/1
2
3
4
5
6
7
8
일본식 방(다다미 객실)-Standard- Na Na A A Na A Fa Na A A A Na Na A A Na A A A A A Fa A A A Na Na A Na A
일본식 방 금연실 (다다미 객실)-Standard Non Smoking- Na Fa Na A Na A Na Na Fa Fa A Na Na A A Na A A A A A A A A A Na Na A Na A
특별실(다다미 객실)-Akebono- Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa
서양식 방(양실)-Twin- Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa
넓은 방-Large- Na Na Fa Fa Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Na Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa
모더레이트 화양실-Moderate- Na Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Na Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na
스위트룸(트윈베드)-Tokijiku Suite- Na Fa Na Fa Fa Na Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Na
디럭스 화양실-Deluxe- Na Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na
더블 룸-Double- Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa
그랜드 트윈베드-Grand Twin- Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na