HOTEL KINPARO

예약

-Reservation-

호텔 킨파로 객실 상황

2023/6    2023/7    2023/8    2023/9    2023/10    2023/11   

A: 예약이 가능합니다  Fa : 객실 수가 얼마 남지 않았습니다  Na : 만실입니다

  Wait a moment, please.   

객실 타입 10/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
일본식 방(다다미 객실)-Standard- A A A A A Na Na A Na Na Na Na Na A Na Na Na Fa Na A A Na Na Na Na A A A A Fa Fa
일본식 방 금연실 (다다미 객실)-Standard Non Smoking- A A A A A Na Na A Na Na Na Na Na A Na Na Na Fa Na A A Na A Na Na A A Fa A A A
특별실(다다미 객실)-Akebono- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Na Na
서양식 방(양실)-Twin- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
넓은 방-Large- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
모더레이트 화양실-Moderate- Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
스위트룸(트윈베드)-Tokijiku Suite- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
디럭스 화양실-Deluxe- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
더블 룸-Double- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
그랜드 트윈베드-Grand Twin- Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa

Microsoft VBScript sG[ G[ '800a01ce'

[g T[o[ }V݂ȂApł܂B: 'Set'

/ver3m/ASPY0000Calendaronly.asp, s 1557