Angel Grandia越后中里酒店  空房间情况

2020/6    2020/7    2020/8    2020/9    2020/10    2020/11   

A: 有空房间  Fa : 剩下很少  Na : 房间满员

  Wait a moment, please.   

房间类型 6/3
周三
4
周四
5
周五
6
周六
7
周日
8
周一
9
周二
10
周三
11
周四
12
周五
13
周六
14
周日
15
周一
16
周二
17
周三
18
周四
19
周五
20
周六
21
周日
22
周一
23
周二
24
周三
25
周四
26
周五
27
周六
28
周日
29
周一
30
周二
7/1
周三
2
周四
标准间(日式房间) Na Na Na Fa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fa Na A A A
标准间(日式房间)【禁烟】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
标准间(日式房间)(育儿支援室)【禁烟】 Na Na Na Na Fa A A A A A Na A A A A A A Fa A Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa A A
大间(日式房间)(育儿支援室) Na Na Na A A A A A A A Na A A A A A A A A A A A A A Fa A A A A A
大间(日式房间)(育儿支援室)【禁烟】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
双床间(西式房间) Na Na Na Na Na Na Fa Fa A Fa A Fa Na Fa Na Na Fa A A Fa Na Fa Fa Fa Na A Na Na A A
双床间(西式房间)【禁烟】 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
双床间(日式和西式房间)(育儿支援室)【禁烟】 Na Na Na Na Fa A A A Fa Fa Na A A A A A A Na Fa A A A A Fa Na A Na Fa A A
双人间(日式和西式房间)(育儿支援室)【禁烟】 Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa A A